Languages

Your partner in Europe, SPED-IMPEX

Vitajte na naších stránkach,
Radi by sme Vás oboznámili s našou firmou SPED-IMPEX.
Sme slovenská špedično dopravná spoločnosť. Venujeme sa cestnej preprave tovarov v rámci celej Európy. Disponujeme vlastným vozovým parkom a spolupracujeme s tridsiatimi zmluvnými dopravcami. Všetky vozidlá sú pravidelne udržiavané v dobrom technickom stave, vybavené navigáciou a dostupné prostredníctvom GSM telefónu. To nám umožňuje rýchlo reagovat na Vaše ponuky a flexibilne prispôsobovať priebeh transportu podľa najaktuálnejších potrieb.

Web sites are under construction

Hello visitor,
sorry, but web sites are under construction and are not completed yet.

SPED-IMPEX Team.

Syndicate content